Prawnik nie jedno jest imię. Jest obfite spektrum zawodów prawniczych. Określają się do nich między innymi: adwokat, notariusz, prokurator, mediator oraz sędzia.